คลังเผยคนละครึ่งเฟส 4 วันแรกพุ่งกว่า 500 ล้าน

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

คลังเผยยอดใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศวันแรกพุ่งกว่า 1.1 พันล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นการใช้จ่ายคนละครึ่งเฟส 4 กว่า 500 ล้านบาท มียอดกดยืนยันสิทธิ 16.93 ล้านราย

นายพรชัย ฐระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ได้เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายวันแรก เมื่อวันอังคารที่ 1 ก.พ.2565 ซึ่งพบว่าในการใช้จ่ายวันแรก ณ เวลา 16.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 5.44 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวม ทั้งหมด 1,132.44 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 2.89 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 573.54 ล้านบาท

2.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.47 แสนราย มียอดการใช้จ่ายรวม 57.66 ล้านบาท

3.โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 2.4 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายรวม 501.24 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 253.43 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 247.81 ล้านบาท โดยมีประชาชนที่กดยืนยันเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 แล้ว จำนวน 16.93 ล้านราย

ทั้งนี้ ประชาชนผู้เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ที่ ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 สามารถกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป้าตัง” และสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ทันทีหลังการกดยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว และในส่วนของประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 จะสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป้าตัง” หรือผ่านเว็บไซต์ พพพ.คนละครึ่ง.C๐m ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.2565 จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ โดยสามารถเริ่มใช้จ่ายวันแรกในวันที่ 17 ก.พ.2565

ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ได้จนถึงวันที่ 30 เม.ย.2565 โดยสามารถตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมแต่ละโครงการได้ที่ WWW.คนละครึ่ง.com

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket