“สาธิต” ห่วงเด็ก 5-11 ปี ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนกันโควิด แนะผู้ปกครองดูแลให้เข้มป้องกันตัวเองขั้นสูงสุดระหว่างรอวัคซีน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ห่วงเด็กเล็กอายRead More…